Jūs negalite pateikti naujo užsakymo iš savo šalies. United States

PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios  nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja MB “Mažylio dovana” (įm. kodas 304461318) elektroninės parduotuvės (toliau – mazyliodovana.eu ) ir mazyliodovana.eu kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. Privatumo politika skirta supažindinti Jus su mazyliodovana.eu vykdomu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pašto adresas ir kita informacija).

1.4. Su šiuo dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu el. parduotuvėje mazyliodovana.eu.

1.5 Nurodydami savo asmens duomenis el. parduotuvėje mazyliodovana.eu sutinkate, jog Jūsų duomenys bus valdomi ir tvarkomi šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytomis priemonėmis ir tvarka.

1.6. Internetine parduotuve gali naudotis veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ir juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

2.1. Asmens duomenys el. parduotuvėje mazyliodovana.eu renkami šiems tikslams:

2.1.1. Užsakymų vykdymui;

2.1.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymui;

2.1.3. Finansinių dokumentų išrašymui;

2.1.4. Iškilusių problemų sprendimui;

2.2. Pagrindiniai asmens duomenų  tvarkymo principai kurie yra naudojami el. parduotuvėje mazyliodovana.eu:

2.2.1. Asmens duomenys tvarkomi konfidencialiai ir sąžiningai;

2.2.2. Asmens duomenis tvarko tik tam teisę turintys asmenys;

2.3. Siekiant teikti visavertes paslaugas el. parduotuvėje mazyliodovana.eu yra naudojami slapukai (ang. “cookies”). Jie yra įrašomi į Jūsų kompiuterį ar į kitą įrenginį su kuriuo prisijungėte prie el. parduotuvės. Slapukai yra naudojami šiems tikslams:

2.3.1. Rinkti statistinę informaciją;

2.3.2. Sužinoti kokias prekes peržiūri vartotojai;

2.3.3. Sužinoti ar vartotojas sutiko su el. parduotuvės naudojimosi taisyklėmis;

2.3.4. Sužinoti vartotojo vardą ir pavardę;

2.3.5. Sužinoti svečio arba vartotojo ID;

2.3.6. Sužinoti su kokiu el. paštu jungiasi vartotojas;

2.4. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokie slapukai yra įrašomi. Taip pat galite ištrinti dalį arba visus įrašytus slapukus. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų įrašomi ir naudojami slapukai Jūsų kompiuteryje ar bet kokiame kitame įrenginyje, tačiau tokiu atveju kai kurios el. parduotuvės funkcijos Jums gali neveikti. Naudodamiesi el. parduotuve sutinkate jog Jūsų įrenginyje būtų įrašomi slapukai. Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, arba kreipdamiesi į mus el. parduotuvėje nurodytais kontaktais.

2.5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei reikalinga nustatytų tikslų vykdymui.

3. Asmens duomenų teikimas

3.1. mazyliodovana.eu neperduoda informacijos nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

3.1.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją tretiesiems asmenims, tik punkto 2.1 tikslams vykdyti;

3.1.2. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką;

4. Paskyros

4.1. mazyliodovana.eu yra nurodytos nuorodos į kitus tinklalapius, kuriuose yra sukurtos parduotuvės paskyros. Šiuose tinklalapiuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir el. parduotuvėje, nes mazyliodovana.eu yra parduotuvės ir paskyrų valdytojas. Tinklalapio paskyrų vartotojams taikoma to tinklalapio privatumo politika ir to tinklalapio taisyklės, taip pat ši privatumo politika ir kitos mazyliodovana.eu naudojimosi taisyklės.

4.2 mazyliodovana.eu turi paskyras šiuose socialiniuose tinkluose:

4.2.1. Mažylio dovana (socialinis tinklas Facebook);

4.2.2. Mažylio dovana (socialinis tinklas Instagram);

5. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ir panaikinimas

5.1. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5.2. Jūs privalote registracijos formoje nurodyti teisingus Asmens duomenis. mazyliodovana.eu nėra atsakingas už registracijos formoje nurodytų Asmens duomenų teisingumą ir bet kokią žalą, atsiradusią dėl neteisingų Asmens duomenų.

5.3. Jūs suteikiate teisę mazyliodovana.eu rinkti, tvarkyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose mazyliodovana.eu dokumentuose. Jūs turite teisę atšaukti savo leidimą mazyliodovana.eu rinkti, tvarkyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis bet kuriuo metu.

5.4. Jeigu norite atšaukti savo leidimą dėl Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo (paskyros panaikinimo) rašykite elektroniniu paštu: info@mazyliodovana.eu.

6. Privatumo politikos keitimas

6.1. mazyliodovana.eu turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama el. parduotuvėje mazyliodovana.eu, Instagram ir Facebook paskyrose.

6.2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, tuomet Jūs turite teisę jos atsisakyti elektroniniu paštu: info@mazyliodovana.eu. Tokiu atveju prarasite teisę naudotis el. parduotuvės mazyliodovana.eu teikiamomis paslaugomis.

6.3. Privatumo politikos papildymai ir pakeitimai įsigalioja nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami el. parduotuvėje mazyliodovana.eu, Instagram ir Facebook paskyrose.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Ši privatumo politika įsigalioja nuo 2017 m. birželio 29 dienos.


Priimti

Mūsų internetinė parduotuvė naudoja slapukus (ang. cookies), kad galėtų pasiūlyti geresnę naudotojų patirtį, todėl rekomenduojame priimti jų naudojimą, kad galėtumėte naudotis navigacija.